MEDLEMSFORDELER

Medlemsfordeler

Fordeler med å vere medlem:

  • Tilgang til nettverk
  • Næringspolitisk påvirking
  • Synlig på vår nettside
  • Infoskriv hvert kvartal
  • Medlemsmøte
  • Informasjon om kurs og arrangement
  • Kurs og samlinger
  • Kompetansedeling
  • Kompetansefond

Finnøy Næringsforening