ÅRSHJUL

ÅRSHJUL 2014

for aktivitet i regi av Finnøy Næringsforening

 

JANUAR

- Styremøte/ Rekneskap

- Forberede årsmøte: innkalling, saksliste, valgkomité, vedtekter, regnskap, budsjett, årsmelding, tema for årsmøtet.

- Evaluering av Handlingsplanen

 

FEBRUAR

- Styremøte: gjennomgang av årsmøtet

- Styret møter politikere/ gruppeledere; Aktuelle saker fra næringslivet

- Nyhetsbrev frå næringsforeninga

 

MARS

- Årsmøte

-Styremøte: nytt styre, gjennomgang av satsingsområder og handlingsplan for året.

- Gjennomgang av aktuelle satsinger for bruk av aga-midlar

- Medlemsverving

 

APRIL

- Styremøte: gjennomgang av nettsida/ godkjenne HP om AGA-midlar/ rekneskap

- Evaluering av årsmøtet

- Sende nødvendig dokumentasjon til Brønnøysund (rekneskap, årsmelding, nytt styre)

- Nyhetsbrev frå næringsforeninga

 

JUNI

- Styremøte: status ulike prosjekt

 

AUGUST

- Styremøte

 

SEPTEMBER

- Styremøte: delevaluering av Handlingsplan/rekneskap

- Utsending av medlemskontingent

- Nyhetsbrev frå næringsforeninga

 

OKTOBER

- Styremøte: førebu temamøte i november

 

NOVEMBER

- Styremøte/ rekneskap

- Temamøte for medlemmar

- Nyhetsbrev frå næringsforeninga

Finnøy Næringsforening