STYRET

Styret

Leiar : Cathrine Selvaag, tlf 90 53 66 73

post@finnoy.info

Nestleiar: Reidar J. Roda

 

Styremedlemmer: Eva Bringeland, Geir Landsnes, Gordon Sunde

 

Første vara: Tove Rosland (møter fast i styret)

Andre vara: Folke Helle

 

Kommunen sin representant i styret er Ole Klingsheim (V)

 

 

 

Protokoll fra styremøter 2015

september

juni

april

mars

januar

Finnøy Næringsforening