LINKER

Linker

Finnøy kommune

Hjemmesiden til Finnøy kommune. Her finn du informasjon og dokumenter som omgår planar og endringar.

 

Ryfylke Næringshage

Ryfylke Næringshage er en pådriver for kunnskaps-og næringsutvikling, og ha en blågrønn profil.

 

Stavanger Næringsforening

Næringsforeningen i Stavanger-regionen er landets største. Vi jobber for å fremme næringslivsinteresser i Stavanger-regionen for å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her.

 

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.

 

 

 

 

Finnøy Næringsforening